Acupunctuur Stiens

Ismakogie

Met minder moeite beter bewegen 

Dit najaar (2016) start er op 3 oktober weer een ismakogiecursus van tien lessen op maandag morgen van 10.30 tot 11.30 uur in de wachtruimte van de praktijk. De kosten voor 10 lessen zijn 100 euro. De lessen worden gegeven door Jildou Elgersma. Voor informatie kunt u haar bereiken via 06- 147484240. of via mmmbeterbewegen@gmail.com. Algemene informatie over ismakogie is te vinden op de website www.ismakogie.nl

  

Kunstroute leeuwarderadeel

Net als voorgaande jaren is de praktijkruimte gastvrij voor kunstenaars uit Leeuwarderadeel.    Zaterdag 24 en zondag 25 september is de praktijkruimte gevuld met kunst van oa Margreet Geerds.

De Stienser Omroeper en diverse affiches overal in Stiens geven voordien uitgebreider informatie over deze kunstroute.

De praktijk praatjes

Dit najaar is het de bedoeling weer praktijk praatjes te organiseren over onderwerpen die voor de gezondheid van belang zijn. In begrijpelijk Nederlands wordt toegelicht wat er op dit moment bekend is over het onderwerp en welke mogelijkheden er zijn om er zelf iets aan te doen. Elk praatje zal op een dinsdag ochtend en op een woensdag avond worden gehouden. Het duurt ongeveer anderhalf uur. Er wordt een bijdrage van 8 euro voor koffie/ thee en de informatie gevraagd. 

 Onderwerpen worden: 

-voeding wat is er nu bekend over GI en suikers en wat wil men graag, maar weten we niet zeker hierover;

-de  behandeling van hooikoorts ( waarom al beginnen in oktober november);

-problemen met plassen;

- en voeten die pijnlijk zijn. 

De juiste data en tijdstippen moeten nog vastgesteld worden. 

In de Stienser omroeper wordt het bekend gemaakt.

Bloemenmandela's

Bloemenmandela's maken aan het begin van elk kwartaal is de bedoeling. In december een keer extra vanwege de kerstdagen.

Op een woensdag ochtend in ongeveer anderhalf uur tijd is op een schaal een mooie mandela te maken.

De exacte data en prijs wordt nog bekend gemaakt.