Acupunctuur Stiens

Acupunctuur Stiens
Smelbrege 16a
9051BH Stiens

0651818713
Acupunctuurstiens@kpnmail.nl

CONSULT OP AFSPRAAK IS MOGELIJK

 

KOM ALLEEN NAAR DE PRAKTIJK NA TELEFONISCH OVERLEG
VIA 06 51818713

en dan  op afspraak.      via    06 51818713

Dit in verband met het Coronavirus.

 

 

 

Als we beiden geen klachten hebben,

Huisgenoten geen klachten hebben en ook niet hebben gehad,

We afstand zo veel mogelijk bewaren,

Elkaar groeten op afstand

 

Nb mijd klussen en extreem sporten; zorg dat je geen ongeval krijgt, dus uit het ziekenhuis blijft

 

 

 

Sinds de tijd van Louis Pasteur en Claude Bernard is er discussie over wat belangrijker is, de ziekteverwekker of het lichaam dat deze verwekker moet kunnen weerstaan. Beiden hebben een punt. Zonder tubercelbacil zal er geen TBC ontstaan bij iemand.  En een gezond lichaam zonder onevenwichtigheden inwendig zal zich beter kunnen weren tegen een aanval vanbacil of virus dan een al beschadigd lijf.

Ook met het Corona virus ontstaat er in het lichaam een strijd die zal verlopen als in de tijd van Pasteur en Bernard. Het lichaam zal proberen zich te weren tegen de ontregeling.

In het ziekenhuis en bij de huisartsen praktijken komen mensen die hulp zoeken omdat ze al ziekteverschijnselen ervaren. De gezondheidswerkers zijn nodig voor oordelen en behandelen. Het behoud van hun gezondheid is belangrijk. En hen behoeden voor contact met virus is belangrijk. Vandaar de maanpakken en vele extra maatregelen als ze iemand ontmoeten die ze na telefonische triage al niet kunnen weigeren.                                                                                                                                                                

Onze acupunctuur praktijken staan op een heel andere plek in het veld. De mensen komen niet met griepachtige klachten.  In onze praktijken gelden de regels als overal in het land: Afstand houden-  handen wassen – binnen blijven als je verkouden lijkt. De huisartsen willen ook geen mensen op de praktijk zonder telefonisch overleg vooraf. Die maatregel kunnen we ook nemen.

De ontmoeting met een klant op onze praktijk is te vergelijken met de ontmoeting met iemand op straat.  Houdt afstand, regel de hygiëne etc. Alleen bij het  polsvoelen en het naalden zetten is er even nader contact. Handschoenen gebruiken is wenselijk.

Werk alleen op afspraak na vooraf nog telefonisch contact. Dit om na te vragen hoe de gezondheid van de ander is en te benadrukken dat verkouden mensen niet ontvangen wotrden. Ook als eenhuisgenoot verkouden is of is geweest kan praktijk bezoek niet doorgaan. Telefonisch advies over hoe wel te handelen voor de klacht waarvoor men belt wordt natuurlijk wel gegeven.

Altijd wordt gevraagd of men grieperig is geweest.

 

Tip algemeen: gedraag je zodanig, dat er geen extra gevaar is voor verwonding of breuk. Kortom probeer uit het ziekenhuis te blijven. Let op met klussen en sporten..